CHƯƠNG TRÌNH TRAO GIẢI BÓC THĂM TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2 !

Sau đây là những hình ảnh về những khách hàng may mắn đã tham gia chương trình :

Cửa Hàng 1

Cửa Hàng 4

Honda Liên Hiệp Thành rất cám ơn vì sự tin yêu của Khách Hàng đối với c.ty chúng tôi.