CHƯƠNG TRÌNH TRAO GIẢI BÓC THĂM TRÚNG THƯỞNG!

Sau đây là những hình ảnh về những khách hàng may mắn đã tham gia chương trình :

  

                                                                          Cửa Hàng 1

                                                                               Cửa Hàng 2

Honda Liên Hiệp Thành rất cám ơn vì sự tin yêu của Khách Hàng đối với c.ty chúng tôi.