TRỤ SỞ CHÍNH HONDA LIÊN HIỆP THÀNH

 

 

 

 

 

 

Trụ sở chính Honda Liên Hiệp Thành

Đ/c: 707 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

SĐT Văn Phòng:  (08) 3969 415 - (08) 39694155

SĐT Sale: (08) 3969 4406

SĐT Phụ Tùng: (08) 2228 3758

Fax: (08) 39694156

Showrom Honda Liên Hiệp THành

Đ/c: 701 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh

SĐT: (08) 2228 5701