Chi nhánh Honda Liên Hiệp Thành 2

Ð/c: 161 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

SÐT: (08) 3856 1669 - ​Fax: (08) 3857 1042