C.TY HONDA LIÊN HIỆP THÀNH ĐỒNG HÀNH......

C.TY HONDA LIÊN HIỆP THÀNH ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI VIÊN THANH NIÊN QUẬN BÌNH TÂN TRONG CHIẾN DỊCH AN TOÀN GIAO THÔNG 2015

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

KHAI MẠC LỄ

PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

THỰC HÀNH THI LÁI XE AN TOÀN

TRAO GIẢI THƯỞNG

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH

HONDA LIÊN HIỆP THÀNH LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH LÁI XE AN TOÀN VÌ GIAO THÔNG VIỆT NAM

Viết bình luận